Nieinwazyjne leczenie falą uderzeniową

Fala uderzeniowa w ortopedii używana jest do indukcji reperacji oraz naprawie tkanek.

Źródła generowania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Efekty korzystania z pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi

Większość opublikowanych prac naukowych donosi o pożądanym wpływie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi na zapalenie powięzi podeszwy. Orzeczono na podstawie doświadczeń, że metoda jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia tego schorzenia.

Jednakże w w niewielkiej podano niepomyślne wyniki zastosowania tej metody w w przypadku leczenia zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był następujący: nie ma efektu zastosowania metody u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

Stosowanie omawianej metody w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

 

Zapalenia powięzi podeszwy 

Osoby w przedziale wiekowym od 40 do 70 lat są najbardziej narażeni na rozwój tego schorzenia. Zasadniczym objawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Przeważnie dotyczy tylko jednej stopy, ale może wpływać na obie stopy.

Terapia pozustrojowa falami uderzeniowymi też ma zastosowanie w leczeniu ścięgna Achillesa, braku zrostu złamanej kości, czy tak zwanego „kolana skoczka”.

Większość opublikowanych opracowań przedstawiła korzystne wyniki.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest innowacyjną nieinwazyjną metodą terapeutyczną bez ryzyka powikłań typowych dla metod chirurgicznych a skala jej klinicznego zastosowania jej z upływem lat wzrasta.

Istota wytwarzania fali uderzeniowej

Istnieją trzy podstawowe techniki wytwarzania fal uderzeniowych. A mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm działania fal

Fale uderzeniowe wzbudzają mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Wytwarzanie wystarczającej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem naprawy naruszonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale akustyczne niszczą zwapnienia.

Opisywana terapia początek swój wzięła w połowie dekady lat 80-tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Opisywana metoda stała się wiodąca w leczeniu mnogości zaburzeń ortopedycznych.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/cennik/