kręgosłup

Ból kręgosłupa

Kregosłup jest kolumną kości (kręgów) podtrzymywaną razem przez mięśnie, ścięgna oraz więzadła a położenie kręgów (więcej…)